Hazır "Mısır Tanrıları" adlı filmde yeni vizyona girmişken sizin için biz de Mısır'ın en etkili ilahlarını derledik.

Amon - Baş Tanrı

Amon - Baş Tanrı

İlk başlarda yerel bir Tanrıyken daha sonra Teblilerin Mısır’a hakim olmasıyla önemli bir Tanrı oldu. O kadar önemli bir tanrıdır ki adına Karnak’ta yapılmış olan Amon tapınağı dünyanın en büyük dini yapısıdır. 

 

2. Ra - Güneş Tanrısı

Ra - Güneş Tanrısı

Firavunların soyu bu Tanrı’dan gelir. Amon dışındaki tüm Tanrılar bu Tanrı’nın parçalarıdır. Şahin başı üzerinde Güneş figürüyle temsil edilir.

 

3. Anubis - Ölülerin Tanrısı

Anubis - Ölülerin Tanrısı

Ölü insanları koruduğuna inanılan çakal başlı tanrıdır. Çakal başlı olmasının nedeni de mezarlık etrafında dolanan çakalları korkutması içindir. Bu nedenle mezarlara küçük anubis heykelleri bırakılırdı. Ayrıca Anubis, mahşer günü iyi ve kötü ruhları birbirinden ayırt etmek için onları tartacaktır.

 

4. Osiris - İyilik ve Diriliş Tanrısı

Osiris - İyilik ve Diriliş Tanrısı

Ölüm ötesinin, yargılamanın ve dirilişin yegane tanrısıdır. Ölümden fazlasıyla korkan Mısırlılar için en önemli tanrılardan birisidir. Evrendeki her şeyin tohumunu o içerir. Diriliş teması da buradan gelir. 

 

5. İsis - Hayat verici, Ölümün Gıdası Olan Tanrı

İsis - Hayat verici, Ölümün Gıdası Olan Tanrı

Tanrı Osiris’in karısıdır. İsis, ölüleri yargılayan yargıç tanrılardan birisidir. Firavunu emziren bir şekilde gösterilen çok betimleme vardır. Bu da demek oluyor ki İsis aynı zamanda Firavunların annesidir. Hristiyanlıkta Bakire Meryem kültünü de etkilemiştir. 

 

6. Horus - Gök Tanrı

Horus - Gök Tanrı

Osiris ve İsis’in oğludur. İsis’in Firavunları annesi olarak düşünüldüğünü söylemiştik. İşte bundan dolayı Firavunlar kendilerini Horus’un cisimleşmiş hali olarak görürler. Bundan dolayı Horus, Mısır’ın en önemli tanrılarından birisidir.

 

7. Seth - Kötülük Tanrısı

Seth - Kötülük Tanrısı

İyilik tanrısı olan Osiris’in 

erkek

 kardeşidir. Onun tam zıttıdır. İyi ve kötü savaşında savaşı Osiris kazanmıştır ama Tanrılar, Seth’i yok edememiştir. Seth’in bir dönem tüm dinlerde bulunan Şeytan figürüne dönüştürüldüğü zamanlarda olmuştur. 

 

8. Thoth - Bilgeliğin Tanrısı

Thoth - Bilgeliğin Tanrısı

Genelde Dolmakalem ve parşömenlerle resmedilen tanrıdır. Tarot Falı bu Tanrı’dan ilham alınarak yapılmıştır.  Hiyeroglif’i ortaya çıkaran Tanrı olduğuna inanılır.

 

9. Ma'at - Doğruluk ve Adalet Tanrıçası

Ma'at - Doğruluk ve Adalet Tanrıçası

Thot’un karısıdır ve 8 çocuk  doğurmuştur. Bunlardan en önemlisi Amon’dur. İnanışa göre Ma’at’ın bu 8 çocuğu yerküreyi yaratmıştır. Firavunlar, Ma’at’a göre ülkeyi yönetirlerdi. Başında bulunan kuş tüyü ölüler ülkesinde insanın kalbinin karşı kefesine konulan ve kalple adaletin ölçüldüğü tüydü. Eğer tüy ağır gelirse o kişi ebedi azap görürdü.

10. Hathor - Aşk ve Müzik Tanrıçası

Hathor - Aşk ve Müzik Tanrıçası

Mısır’ın en önemli tanrıçalarından birisidir. Tanrı Ra’nın kızıdır. Samanyolu Galaksisinin kişiselleştirilmesini temsil etmektedir.Aynı zamanda Hathor, çölünde koruyucusudur.  Hathor’un geçmiş M.Ö. 3 binlere kadar gittiği için en eski tanrıçalardan birisidir

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)Facebook Yorumları