M.Ö. 4500’lü yıllara dayanan Türk tarihinde cinsiyet ayrımı yoktur. Çünkü Türk kültüründe cinsiyetler arası ayrımcılık bulunmamaktadır. İslamiyet öncesi Türk devletlerinin hemen hepsinde kadınlar önemli hak ve yetkilere sahipti. Sizler için kadının eski Türk devletlerindeki önemini anlatan maddeleri derledik.

1-Orta Asya Türk devletlerinde yabancı devletlerden elçi geldiği zaman, elçilerin kabulü esnasında hatunun da Hakan ile birlikte beraber olması gerekirdi. Diğer yandan Hakan eşleri tek başlarına bile elçileri kabul edebilirdi.

Image

2- Hatun törenlerde Hakan’ın yanında oturur, siyasi görüşlerini beyan ederdi. Örneğin Hun İmparatorluğu adına Çin ile ilk barış antlaşmasını Mete Han’ın Hatun’unun imzaladığı gibi.

3-Türk mitolojisinde birçok tanrıça bulunmaktadır. Örneğin,en eski Türk destanlarından biri olan Yaratılış Destanı’nda, Yaradana ilham veren tanrıça ‘’Ak Ana ‘’ adında bir kadındır.

Image

4-Kağan’ın eşi devlet işlerinde söz sahibidir. Kağan’ın buyrukları yalnız “Kağan buyuruyor ki” ifadesiyle başlamış ise kesinlikle geçerli kabul edilmezdi.

5-Eski Türk toplumlarında tecavüz en ağır suçlardan biriydi ve genellikle cezası ölüm olurdu.

6-Eski Türklerde kadının kendine ait mülk ve miras hakkı vardı. Kadınlar kendi mallarını istediği şekilde kullanabilirdi.

7-Eski Türk devletlerinde kadın erkeğinin daima yanında bulunur; erkeğinin güç ve ilham kaynağı kabul edilirdi. Asla arkadan yürümez, geri plana itilmezlerdi. 

Image

8-İskitler’de her kadın, erkeklerle aynı savaş eğitimlerini alır, her savaşta erkekleriyle birlikte savaşırlardı.

 Image

 

 

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)Facebook Yorumları